Godišnja skupština Ožujke

Godišnja Skupština Ožujke.

Piše: Milić M.
Nekako u isto vrijeme kada su ovozemaljski kardinali birali novoga poglavara Katoličke crkve a svijet sa nestrpljenjem očekivao bijeli dim i novoga Papu, članovi "Ožujke" birali su svoga "gljivarskog papu".
Može to biti koincidencija ali i znak Božiji da ćemo na čelo Udruge dobiti novo rukovodstvo u zamjenu za dosadašnje koje se već pomalo i "umorilo" od osmogodišnjeg mandata.
No tako mišljenje nije dijelila većina dosadašnjih članova Predsjedništva smatrajući da još i dalje /u trećem mandatu/ mogu uspješno voditi Udrugu u "nove pobjede".
Tako su na zatvorenom sastanku izabranih 10 kandidata za članove Predsjedništva Skupštine odlučili da novo predsjedništvo čine:

Predsjednik Grubišić Predrag.
Tajnik, Jagoda Pavletić
Blagajnik Blanka Čekada
Članovi: Joško Rahelić i
Anđelko Šikić

U svom izvješću o radu Udruge u 2012 godini Predsjednik Udruge Predrag Grubišić ocijenio je da su planirane aktivnosti realizirane sa primjerenim rezultatima a ponudio je i smjernice za Plan rada Udruge u 2013 godini.
Blanka Čekada podnijela je financijsko izvješće koje za sada rezultira aktivom a što su članovi sa zadovoljstvom i prihvatili.
Tajnica udruge Jagoda Pavletić dala je interesantan prijedlog za izmjene statuta Udruge u dijelu koji se odnosi na polaganje ispita za zvanje "gljivar", i prava novih članova nakon održane Skupštine.
Također dala je prijedlog za izmjenu visine članarine i uvođenje "upisnine".
Izvješće Prijedsednika o radu Udruge u 2012 godini, prijedlog Plana rada za 2013 godinu i financijsko izvješće jednoglasno su prihvaćeni od strane članova. Sa neznatnim dopunama prihvaćen je i prijedlog tajnice udruge Jagode o izmjeni Statuta Udruge u dijelui koji se odnosi na polaganje ispita za zvanje gljivar.

Nakon uspješno završene Skupštine, priređeno je druženje članova koje je također uspješno završeno.