Redovna skupština Udruge

Redovna skupština udruge

 

Prema godišnjem planu i programu rada udruge gljivara „Ožujka“ iz Rijeke, dana 19. 03.2012 godine održana je redovna godišnja Skupština udruge.

Skupštini je prisustvovalo 38 članova što je prema statutu bilo dovoljno za donošenje punovažnih odluka.
Skupštini je u ime Hrvatskog mikološko – gljivarskog Saveza nazočio dopredsjednik Saveza gospodin Marino Šimić koji je prisutne pozdravio zaželevši im uspješan rad i nova dostignuća u radu.
Radno predsjedništvo u sastavu Grubišić Predrag, Pavletić Jagoda i Rahelić Josip vrlo uspješno i efikasno vodili su sjednicu čitajući pripremljena izvješća i odgovarajući na postavljena pitanja prisutnih članova.
U izvješću o realizaciji Plana rada za proteklu godinu, predsjednik Udruge Predrag Grubišić detaljno je analizirao sve aktivnosti sa globalnom ocjenom da je Plan uspješno realiziran osim manjih zadataka a što je posljedica objektivnih okolnost.
Poseban osvrt predsjednik je dao na materijalnu opremljenostst Udruge. Istaknuo je da je u zadnje dvije godine Udruga nabavila PC, mikroskop, digitalni projktor, digitalnu kameru, kotlić i roštilj a u toku je nabavka ručnog GPS uređaja.

 

Tajnica Udruge gospođa Jagoda Pavletić iznjela je prijedlog Plana rada Udruge za 2012 gljivarsku godinu.
Od planiranih aktivnosti dominiraju one koje doprinose podizanju stručnog znanja članstva i stjecanja materijalnih sredstava za rad Udruge.
Od najbitnijih valja spomenuti planiranih 6 izložbi gljiva, 36 predavanja od kojih dva van sjedišta Udruge, 12 edukacijskih izleta te 2 projekta koje financira grad Rijeka.
U sklopu planiranih aktivnosti interesantno je pomenuti i prijedlog članice gospođe Čekada Blanke, koja je samoinicijativno ponudila Udruzi koncept projekta pod nazivom „Dani gljiva u Fužinama“.
Poslije kraćeg upoznavanja sa Projektom, prisutni članovi su jednoglasno odlučili da se koncept Projekta finalizira i kao takav ponudi gradu Fužinama i njihovom turističkom uredu.
Nakon toga blagajnik Udruge gospođa Blanka, podnijela je financijsko izvješće. Prikazani pregled prihoda i rashoda bio je vrlo koncizan i pregledan tako da i dodatnih pitanja nije bilo.
Diskusija po izvješćima bilo je malo a odnosila su se na nedovoljnu aktivnost pojedinih članova te o nejasnoćama oko ugovora sa d.o.o Hrvatske šume u vezi slobodnog sakupljanja gljiva /uz predočenje iskaznice/ tj. bez pribavljene dozvole.
Za doprinos u izvršavanju zadataka iz Plana rada Udruge, Predsjednik je uručio zahvalnice Rahelić Josipu, Franko Milanu i Milić Milutinu.

Nakon službenog dijela priređeno je druženje članova. Svojom delicijom naša istaknuta članica gospođa Minka nije zaboravila počastiti sve prisutne i za to primila samo riječi hvale.
Jedna gljivarska godina je završena. Po aktivnosti vrlo intenzivna, po šoldima pozitivna a po gljivama jedna od slabijih.
Ako vremenske prilike i ove godine budu /ne daj Bože/ kao prošle ili gore, udruga će se morati pozabaviti uzgojem šampinjona, bukovača i šitaki-ja. Biti će izleta kod prijatelja u konobi ili vrtu. Tek toliko da se ne zaboravi da smo gljivari.
Milić Milutin.