Determinatori u punom pogonu

 
Kako se ljeto približava, raste temperatura zraka, raste količina padavina, raste i broj vrsta gljiva koju pronalaze naši članovi ali raste i broj novih članova koji svakodnevno traže informacije o o načinu i uvjetima učlanjenja u udrugu gljivara "Ožujka" iz Rijeke.
Na redovnim sastancima članova Udruge, svakog ponedjeljka članovi donose nove vrste gljiva koje su pronašli tokom vikenda a naši determinatori vješto i znalački određuju im rodove i vrste uz često vrlo konstruktivnu diskusiju ostalih članova.
Tako je i ovoga puta pred determinatorima "na odar" položeno 12 vrsta gljiva a Predrag, Makso,Ervin i Anđelko brzo su prema morfološkim osobinama otkrili tajnu njihovog roda, vrste i podvrste.

Interesantno je da veći dio gljiva donose novi članovi što pokazuje da kod njih postoji izražena želja za učenjem i stejcanjem šireg znanja iz oblasti mikologije i gljivarstva općenito.

Predsjednik Predrag obavjestio je članove o realizaciji dijela godišnjeg Plana trada za 2013 godinu, i u tom cilju potreba postavljanja već tradicionalne Proljetnje izložbe gljiva u gradu rijeci.
Određena je lokacija izložbe u prostorijama MO "Bulevard" u Rijeci a vrijeme izložbe je nedjelja 19.05.2013 godine.
Sakupljanje eksponata gljiva za izložbu organizirano je skupno u subotu 18.05.2013 godine sa početkom u 09.00h.
Izložćba je otvorena 19.05.2013 godine od 10.00 do 19.00 h.

Kako rade naši determinatori pogledajte ovdje