4. Izložba gljiva u Lignju


Piše: Blanka Čekada

U sklopu organiziranja i održavanja tradicionalne "Marunade" u Lignju podno Učke a poviše Lovrana, članiovi udruge gljivara "Ožujka" iz Rijeke postavili su izložbu autohtonih samoniklih gljiva sa staništa PGŽ.
Izloženo je bilo 175 vrsta gljiva. Determinaciju gljiva izvršili su članovi "Ožujke" Milan Franko i Anđelko Šikić. Veliku pomoć u prikupljanju eksponata gljiva, dekoraciji i tehničkim pripremama pružili su mještani MO Liganj, posebno obitelj Kožul koji je inaš aktivni član.
Inače, u manifestaciji "Marunade" izložba gljiva bila je samo dio drugih veoma sadržajnih aktivnosti koje su privukle veliki broj posjetilaca. Slobodne procjene o broju posjetilaca izložbe gljiva kreću se od 800 do 1.000 u oba dana trajanja izložbe.
Kako su to svojim kamerama vidjeli naši članovi Blanka i Robert pogledajte na nekima od njihovih fotografija.