Gljivarski vikend u Lukovu


Tradicionalni gljivarski vikend planinarskog društva „Strilež“ iz Crikvenice održan je ove godine 18 put. Pomoć u organizaciji a posebno determinaciji gljiva pružio je planinarima naš član Anđelko Šikić jedan od najboljih determinatora i poznavalaca svijeta gljiva.
I evo njegovog zapisa:

GLJIVARSKI VIKEND U LUKOVU

U nedjelju 25.09.2011. planinarsko društvo "STRILEŽ" iz Crikvenice organiziralo je 18.gljivarski vikend u lovačkom domu "Vepar" u Lukovu (Bribirska šuma).
Oko 160 planinara iz planinarskih društava "Strilež" Crikvenica, "Učka“ Rijeka, "Zavižan" Senj, "Špićunak" Lokve i drugih ljubitelja prirode sudjelovalo je u planinarenju na "Viševicu" i "Zagradski vrh" izmedju 09.30 i 13.30 sati.
Planinari su brali po jedan primjerak gljiva koje su usput pronašli da bi po povratku sudjelovali na prigodnoj izložbi gljiva.
U sklopu jesenskih aktivnosti gljivarske udruge "Ožujka" iz Rijeke bilo je i sudjelovanje na 18.gljivarskom vikendu u Lukovu-Bribirska šuma.
Po programu je trebalo organizirati izložbu gljiva što uključuje determinaciju,postavljanje eksponata i prigodno predavanje o jestivim,nejestivim i otrovnim gljivama,te najpoznatijim zaštićenim vrstama gljiva i ponašanju u prirodi.

Na skupu sam primjetio i više stalnih članova "Ožujke" koji su ujedno i planinari pa su se uključili u osvajanje"Viševice" i "Zagradskog vrha".
Izmedju 10.30 i 13.30 sati uređeni su stolovi za postavljanje izložbe i izložene su gljive koje sam tog jutra uspio sakupiti na području Benkovca fužinskog, Liča i Bribirske šume ukupno oko 30 vrsta.
Planinari su se vraćali između 13.00 i 14.30 sati i donosili razne vrste gljiva koje su direktno determinirane i postavljane na stolove uz natpise sa znanstvenim i hrvatskim nazivima.Planinari su postavljali mnogobrojna pitanjau vezi sa gljivama i tražili objašnjenja.Najčešća su bila pitanja o jestivosti, sličnim gljivama, otrovnim gljivama, staništima i dobu rasta te o zaštićenim gljivama.
Prije nego priložim popis izloženih gljiva koje sam uspio determinirati htio bih spomenuti po mom sudu najinteresantnije odnosno relativno rijetke gljive i najmasovnije gljive tog dana.
Nađen je po jedan uzorak agaricus augustus(golema pečurka),cortinarius cyaneus(modra koprenka), amanita spadicea (zebrasta preslica-hrvatski naziv po vlastitom izboru,jer ga nema u dostupnoj literaturi)
Amanitu spadiceu sam uspio pronaći samo u monografiji "Amanite" talijanskog autora Roberta Gallia.
Od zanimljivih eksponata još bih spomenuo smrtno otrovnu amanitu virosu(smrdljiva pupavka) i otrovnu amanitu aureolu(ogoljela muhara).
Najmasovnije gljive su bile Suillus granulatus(Slinavka)i Xerula radicata(Glatkonoga korjenjača).
Treba spomenuti da je bilo još 15-tak vrsta gljiva koje nisam uspio determinirati,zbog kratkoće vremena, zbog manjka literature te zbog odmakle dobi nekih vrsta gljiva.

Evo potpunog popisa izloženih gljiva:

JESTIVE GLJIVE:

1.Agaricus augustus(Golema pečurka)
22.Leccinum scabrum(Brezin djed)
2.Amanita argentea(Srebrna preslica)
23.Leccinum versipelle(Opekasti djed)
3.Amanita rubescens(Biserka)
24.Lycoperdon perlatum(Tikvasta puhara)
4.Amanita spadicea(Zebrasta preslica)
25.Lycoperdon pussilum(Sitna puhara)
5.Boletus edulis(Pravi vrganj,jesenski vrganj)
26.Lyophyllum connatum(Bijela sraštenica)
6.Boletus erythropus(Zelenjača)
27.Macrolepiota excoriata(Oguljena sunčanica)
7.Boletus luridus(Kovara)
28.Macrolepiota mastoidea(Grbava sunčanica)
8.Boletus queletii (Glatkonoška,Queletov vrganj)
29.Macrolepiota procera(Velika sunčanica)
9.Bovista plumbea(Olovasta jajača)
30.Polyporus squamosus(Škriplin)
10.Cantharellus amethysteus(Ametistna lisičica)
31.Ramaria flava(Žuta capica)
11.Clavariadelphus pistilaris(Buzdovan)
32.Russula cyanoxantha(Ljubičastozelena krasnica)
12.Chroogomphus rutilus(Borov čavlić)
33.Russula mustelina(Lasičja krasnica)
13.Clitopilus prunulus(Jestiva brašnjača)
34.Russula turci(Turco-Lazzarijeva krasnica)
14.Gymnopus confluens(Sraštena plosnatica)
35.Russula vitellina(Žumanjčana krasnica)
15.Hericium coralloides(Crnogorični igličar)
36.Russula xerampelina var.erythropoda(Crvena haringova krasnica)
16.Hydnum repandum(Prosenjak)
37.Sparassis crispa(Kovrčava kokica)
17.Hydnum rufescens(Ježek)
38.Suillus granulatus(Slinavka)
18.Hygrophorus chrysodon(Zlatnožuta puževica)
39.Tricholoma columbeta(Svilenasta vitezovka)
19.Hygrophorus pudorinus(Jelina puževica)
40.Xerula pudens(Dugonoga korjenjača)
20.Leccinum aurantiacum(Turčin)
41.Xerula radicata(Glatkonoga korjenjača)
21.Leccinum griseum(Grabov djed)
NEJESTIVE GLJIVE:
42.Artomyces pyxidatus(Zdjeličasta capica)
43.Boletus albidus(Gorki vrganj)
44.Boletus calopus(Lijeponogi vrganj)
45.Chalciporus piperatus(Papreni sluzavac)
46.Cortinarius cyaneus(Modra koprenka)
47.Cortinarius sp.(Koprenka)
48.Cortinarius sp.(Koprenka)
49.Fomes fomentarius(Kresivna guba)
50.Fomitopsis pinicola(Smrekina kopitarka)
51.Ganoderma carnosum(Crnogorična sjajnica)
52.Gloeophyllum odoratum(Mirisni anisovac)
53.Hebeloma crustlinforme(Blijeda plavulja)
54.Hebeloma sinapizans(Gorušičina plavulja)
55.Hebeloma sp.(Plavulja)
56.Lycogala epidendrum
57.Meripilus giganteus(Orijaška sraštenica)
58.Mycena haematopus(Krvotočna šljemovka) (Bez vrijednosti)
59.Panus conhatus(Školjkasta busenjača)
60.Phellinus robustus(Robustan plutnjak)
61.Phellodon niger(Crni ježek)
62.Piptoporus betulinus(Brezina guba)
63.Ramaria ignicolor(Vatrena capica)
64.Russula laurocerasi var.fragrans(Mirisava krasnica)
65.Trametes versicolor(Šarena tvrdokoška)
66.Trametes gibbosa(Zelenkasta raznocijevka)
67.Tricholoma saponaceum(Sapunasta vitezovka)
68.Tricholoma stiparophyllum(Bjelkasta vitezovka)
69.Phallus impudicus(Pasji stršak) (Uvjetno jestiv-samo u jajetu)

OTROVNE GLJIVE:
70.Amanita aureola(Ogoljela muhara)
71.Amanita citrina(Žućkasta pupavka)
72.Amanita muscaria(Muhara)
73.Amanita virosa(Smrdljiva pupavka)
74.Clitocybe phyllophila(Lisnata grlašica)
75.Hypoloma fasciculare(Sumporača)
76.Paxillus involutus(Osjetljiva uvijača)
77.Pleurocybella porrigens(Bjelouška)
78.Russula foetens(Smrdača)
79.Russula emetica(Bljuvara)

Uz izložbu gljiva organizatori su pripremili ručak i nakon toga se uz muziku i zaplesalo.
Zahvaljujući lijepom i toplom vremenu sudionici skupa zaista su uživali u svim sadržajima 18. gljivarskog vikenda u Lukovu.

Oko 17.00 sati posjetioci su se pomalo počeli razilaziti .

Anđelko Šikić.