Smrčkijada po Iloviku

 
Piše: Milić M.

Poznato je naime da i oni koji nisu pasionirani gljivari kao mi iz „Ožujke“ znaju da u svijetu gljiva smrčak /lat.Morchella/ ne samo po neobičnom izgledu prednjači po „nastranosti“ i svojoj nedokučivoj logici. Posebno se to odnosi na staništa o čemu u svojoj knjizi „Privatni život gljiva“ George Becker piše: „Smrčci n ajviše vole voćnjake, jarke uz ceste,staništa artičoka, mjesta gdje se prerađuje drvo, stare krpe, jelove šume, oni vode bitke po rovovima, jamama od granata, bombardiranim kućama, na ljudskim kosturima“ /Foht/.
Uglavnom, prema vremenu javljanja svrstani su u proljetnje gljive. Prvi primjerci mogu se naći već krajem ožujka pa sve do sredine lipnja.
I tako je to bilo sve do 31.10.2012 godine kada su se potrudili da poznatoj „nastranosti“ i nedokučivoj logici pridodaju i onu treću nastranost: vrijeme rasta.
Naime, toga za sve naše gljivare značajnog datuma determinator udruge gljivara „Ožujka“ iz Rijeke, Ervin Raguzin pronašao je na otoku Iloviku, stanište sa većim brojem smrčaka – Morchella esculenta.
Rasli su uz rub gromače na šumskom puteljku blizu naselja Ilovik na istoimenom otoku.
Raslinje je bilo vazdazeleni hrast ili crnika (Quercus ilex) sa još ponekim grmom primorske makije.
Nadmorska visina je oko 15m, a bili su udaljeni od morske linije nekih 200m.

Ovako kasno /po drugi put u godini/ pojavljivanje smrčka predstavlja pravi raritet a dugogodišnji gljivari tu pojavu vezuju za izuzetno toplu jesen i početak zime što pogoduje ovim „ naherenim spodobama“ da ponovno ožive i ukrase primorske motive.
Ervin, koga od toga dana zovemo i Srećko kao pravi determinator, od svih smrčaka pokupio je samo 2 kg za svoje potrebe. Tako je po Pravilniku o zaštiti gljiva.
Ostale primjerke ostavio je na staništu i vjerojatno još puštaju spore po Iloviku i susjednim otocima.
Grupa lucidnih članova gljivara iz „Ožujke“ već je pokrenula inicijativu za ustanovljavanje „Zimske marohlinijade“ na Iloviku.
A oni pravi gljivari – gastronomi već su napravili i recepte za pripremu jela od jesenje – zimskih smrčaka.
Još to nismo probali ali preporučujemo ono jednostavno otočko jelo:“Janjetina pod pekom sa ledenim smrčcima“. Uz to ovi znalci preporučuju i domaću malvaziju. Sa ledenom vodom. Razumje se.