Ožujka dobila novog determinatora

U Muljavama je 06.listopada 2012. godine održan 1. ispit za stjecanje zvanja determinatora u gljivarstvu.
Ispit je organizirao i sproveo Hrvatski mikološko-gljivarski savez prema Pravilniku o polaganju ispita za zvanje determinatora u gljivarstvu.
Ovo je prvi ispit za ovako visoko zvanje koje mogu steći gljivari a koji je Savez organizirao od njegovog osnutka.
Ispit je provela komisija kojom je predsjedavao profesor Bartolić Branko a članovi komisije bili su determinatori-mentori prof.dr. Romano Božac i Sulejman Zukić.
Ispitu je pristupilo 6 kandidata među kojima i Anđelko Šikić član Udruge gljivara "Ožujka" iz Rijeke.
Komisija je nakon završenih ispita /teoretskog i praktičnog dijela/ bila vrlo zadovoljna iskazanim znanjem kandidata, te su 4 kandidata stekla zvanje determinatora a 2 determinatora pripravnika.
Najbolje znanje sa točnih 49 od mogućih 50 odgovora pokazao je Anđelko Šikić koji je Cezarovski sa "Veni,vidi,vici" prezentirao udrugu gljivara "Ožujku".
Čestitamo Anđelku. Njegovo temeljito poznavanje gljivarstva, posebno taksonomije i determiniranja dobilo je i službeno priznanje. Ljubav prema svijetu gljiva dar je prirode koja je na najbolji način nagradila ovog nadasve vrijednog i plemenitog čovjeka.
Više o boravku članova udruge "Ožujka" na Muljavi pogledajte ovdje