Polaganje ispita za gljivarska zvanja

 

Polaganje ispita za zvanje "Gljivar"

 

U toku  2014 godine članovi udruge gljivara"Ožujka" iz Rijeke moći će se prijaviti za polaganje ispita za zvanje "Gljivar"

Ispit se polaže prema programu koji je određen   "Pravinikom o plaganju ispita za zvanja u gljivarstvu".

Predsjedništvo Udruge odrediti će način, mjesto, vrijeme i druge uvjete za polaganje ovog ispita.

 

Polaganje ispita za zvanja "Determinator" i "Determinator pripravnik"  u nadležnosti su  Hrvatskog mikološko,gljivarskog Saveza.

Zainteresirani članovi za polaganje ovih ispita podnose zahtjev za polaganje  predsjedništvu udruge gljivara "Ožujka" Rijeka. tokom čitave godine.