Katalog gljiva

Članovi udruge gljivara "Ožujka" iz Rijeke raspolažu sa zavidnim brojem autentičnih fotografija autohtonih vrsta gljiva, najviše svakako determinator Ervin Raguzin 

Bez obzira na brojnost, kvalitet svih fotografija nije na respektabilnom nivou a niti su prikazane gljive sa 100% sigurnošću determinirane, odlučili smo da Vas uputimo na pregled i prikupljanje podataka sa web.stranica Nature photo i Mushroom Observer koji  po našem mišljenju raspolažu sa najbrojnijim i najoriginalnijim fotografijama.

Linkovi za pretraživanje:

http://www.naturephoto-cz.eu/fungi.html 

http://mushroomobserver.org/?page=1